Prologis DHL Jönköping

Åren 2009 färdigställdes en logistikanläggning på 82 000 kvm​ utanför Jönköping på uppdrag av Prologis. ​

Under den mest intensiva byggperioden kom det en betongbil var sjätte minut under dagtid och bearbetningen skedde sedan under natten. Totalt användes 90 000 ton betong under produktionstiden tillsammans med 8 000 ton armeringsjärn. Som mest var 110 personer på arbetsplatsen samtidigt.  Särskilda åtgärder fick vidtas för att ta hand om regnvatten, vilket krävs när så här stora markytor hårdläggs. I den dagvattendamm som då anlades finns numera ädelfisk inplanterad. Dessutom fick en bäck genom området ledas om.