Plantagen Helsingborg

Plantagen har tecknat avtal med Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, om att utveckla och bygga en logistikanläggning i Helsingborg. Plantagen, som säljer växter och trädgårdsutrustning, behöver ökad kapacitet för en effektivare logistikhantering och för att möta en framtida tillväxt. Anläggningen blir 15 000 kvm stor och delas in i två temperatur- och luftfuktighetskontrollerade zoner.

​Mark har förvärvats i direkt anslutning till E4/E6, vilket ger Plantagen ett utmärkt logistikläge. Ett sjuårigt hyresavtal har tecknats för lokalen, som ska vara klar för inflyttning vid årsskiftet 2018/2019.