Pireus

AF Bostäder har tecknat entreprenadavtal med Wästbygg om att bygga kvarteret Pireus, med 223 studentlägenheter, som en del av AF Bostäders expansion på Kämnärsrätten i Lund. Lägenheterna ska vara inflyttningsklara under hösten 2023 och ordervärdet är 180 mkr.

Pireus omfattar fem huskroppar med plåtfasad där stuprör i avvikande färg utgör en del av fasadens utsmyckning. Kvarteret bildar entré till hela Kämnärsrätten och blir starten på Campuskilen, ett långsträckt promenad-, cykel och umgängesstråk genom området. Några av husen får suterrängplan som ska utnyttjas till tvättstuga, cykelgarage och gemensamma studierum. Huvuddelen av lägenheterna är på 1 rum och kök men i kvarteret kommer det även att finnas större lägenheter för kompisboende.

AF Bostäder och Wästbygg har projekterat fram systemhandlingar för Pireus i samverkan, ett arbete som har pågått sedan i somras. Under den fasen har företagen gemensamt lagt stort fokus på hållbarhet och bestämt att de fem bostadshusen ska Svanencertifieras. Märkningen görs utifrån ett livscykelperspektiv där hänsyn tas till låg energianvändning, höga miljö- och hälsokrav på material och produkter, en god inomhusmiljö, låga emissioner samt en kvalitetssäkrad byggprocess. Solceller ska monteras på taken.

Läs mer på AF Bostäders hemsida.