1 / 4
    2 / 4
    3 / 4
    4 / 4

Nyvångsskolan

​2014 revs den tidigare Nyvångsskolan efter att omfattande fukt- och mögelskador upptäckts. Wästbygg fick i uppdrag att uppföra en ny skola på samma plats.  Efter en byggtid på ungefär ett och ett halvt år kunde den nya skolan öppnas till höstterminen 2016. Skolan är bland annat försedd med bergvärme och solpaneler för att minska uppvärmningskostnaderna.

​I uppdraget ingick även en omfattande renovering av den befintliga sporthallen samt en ombyggnad av den tidigare matsalen till salar för trä- och syslöjd.