Northen Logistic Property II

​​​​​​​​​​2012 slutförde Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen,  byggnationen av en lagerlokal i Ättekulla Industriområde, Helsingborg där en mindre, befintlig fastighet byggdes till. Lagret har järnvägsspår in i lokalen.

​Fastigheten ligger inom Ramlösas vattenskyddsområde varför extra åtgärder fick vidtas för att skydda vattentäkten.