Mårtenstorget, Kv Galten

Kvarteret Galten ligger vid Mårtenstorget och kommer att utvecklas till att bli stadens nya flexibla mötesplats. Här skapas ett aktivt och dynamiskt stadsliv med en blandning av olika boendeformer och nya verksamheter.

Den nya utformningen i kvarteret ger en härlig framtidskänsla samtidigt som den bygger vidare på hur de gamla kvarteren ser ut i stadskärnan.

Välkommen till Lunds nya upplevelsekvarter!

Läs mer på Wästbygg Våra hem