Mainstay Fastigheter

​Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, uppför två stycken tvåplans industriradhus på uppdrag av Mainstay Fastigheter. I de två byggnaderna iordningställs kontors- och lagerlokaler för totalt 24 företag. Lokalerna köps av respektive företag enligt en bostadsrättsmodell och efter inflyttning ansvarar köparna själva för drift och förvaltning.

Genom att anpassa vårt logistikkoncept till det behov som såväl uppdragsgivaren Mainstay som slutkunderna i fastigheten har, erbjuder vi en kostnadseffektiv lösning där varje köpare själv har möjlighet att påverka utformningen av de egna lokalerna.