Ebrex

​För det brittiska företaget Ebrex kommer Logistic Contractor att utveckla och bygga en logistikanläggning på 12 000 kvm som ska fungera som reservdelslager för Fords verksamhet i Norden.  ​LC har förvärvat en större tomt av Örebro kommun än vad som krävs i nuläget eftersom det finns en möjlig expansion på ytterligare 3 000 kvm i framtidsplanerna. Ett tioårigt avtal har tecknats med Ebrex och de kommer att flytta in i mars 2019.