Eldon

​Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har utvecklat och uppfört en kontors- och lagerbyggnad på 8 500 kvm på Hedentorps industriområde väster om Jönköping.

​Den nya anläggningen ger Eldon mer ändamålsenliga lokaler men också ett bättre logistikläge invid riksväg 40 och i nära anslutning till E4 och Axamo flygplats.