Lidl 2

​Lidl har valt Logistic Contractor när centrallagret i Rosersberg norr om Stockholm ska byggas ut med 13 000 m² torr- och kyllager.

​Den befintliga byggnaden byggdes av Logistic Contractor och slutfördes 2013. Den är 44 480 m²  stor och kommer efter utbyggnaden att vara 57 234 m² .