Lexus

Wästbygg har fått förnyat förtroende av Brostaden och fått i uppdrag att genomföra en nybyggnation av bilhall och verkstad på totalt 3 500 kvm där bilföretaget Lexus ska flytta in. ​

Byggnaden kommer att miljöklassas med Miljöbyggnad.