Las Vega

Bostadskvarteret har 103 lägenheter och är utformat i samverkan med Sundell Arkitekter. Projektet är väl anpassat till de höga krav på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet som präglar hela stadsdelen Vega i Haninge. På taken finns gemensamma terrasser med sol från alla väderstreck och ytterligare ett signum för Las Vega är ett programmeringsbart ljusspel som integrerats i två av gavelfasaderna.

Läs mer om projektet på Våra hem.