Landsarkivet – Etapp 1 & 2

​​​​​​​​​​​​​​​​​Etapp ​1

Nybyggnad av Landsarkivet – ursprungligen byggt 1910 – i centrala Göteborg. Nybyggnad ovan mark utgörs av ca 5 000 kvadratmeter. Till detta tillkommer ett parkeringsdäck under marknivå.

Etapp 2

Wästbygg och Klippan Kulturfastigheter tecknade ett samverkansavtal för en fortsättning på arbetet med Landsarkivet. Wästbygg har gemensamt med uppdragsgivaren arbetat med att anpassa både den nyproducerade delen och de sedan tidigare befintliga lokalerna till de nya hyresgästerna. Projektet har pågått successivt under 2012 – 2013 i takt med att hyresgästerna har flyttat in.​