1 / 4
    2 / 4
    3 / 4
    4 / 4

Lagerkransen Brunnshög

I Lund växer stadsdelen Brunnshög fram med hållbarhet som främsta fokus. Här utvecklar och bygger Wästbygg en unik fastighet med 82 lägenheter och en lokal. Byggnaden uppförs helt i KL-trä och kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.  

Första spadtaget togs i oktober 2020 och nu närmar vi oss ett färdigställt projekt. Vår samarbetspartner Lansa, som förvärvade fastigheten före byggstart, har påbörjat arbetet med uthyrningen och i april 2022 välkomnas de första hyresgästerna. 

Med utgångspunkt från arbetet med Lagerkransen har Wästbygg och Södra Skogsägarna, som levererat själva stommen, också ett pågående utvecklingsprojekt i syfte att skapa förutsättningar för ett mer hållbart bostadsbyggande. Genom att kombinera Wästbyggs produktionskunskap inom byggnation med Södras expertis inom råvaran trä och industriell tillverkning, är målet att skapa en plattform för klimatsmart byggproduktion som kan användas även i kommande projekt.  

Wästbygg Gruppen är medlemmar i LFM30 – Malmös satsning på en klimatneutral bygg- och anläggningssektor 2030. Lagerkransen har klimatberäknats enligt LFM30s metodik. 

Se våra filmer om Lagerkransen:

Vi bygger flerbostadshus i trä

I Lund växer stadsdelen Brunnshög fram med hållbarhet som främsta fokus. Här utvecklar och bygger nu Wästbygg Lagerkransen – ett flerbostadshus med trästomme. Det är ovanligt med trästomme i Skåne, det finns få specialister i ämnet och Wästbygg har inte gjort det förut. Ett svårt men, för det hållbara byggandets utveckling, nödvändigt uppdrag. Vår Vd, Jörgen Andersson berättar om varför vi bygger flerbostadshus i trä, i Lund.


Första spadtag för Lagerkransen i Lund

Fredagen den 16 oktober togs ett traditionsenligt första spadtag på Brunnshög i Lund. Spadtaget togs av Fredrik Ljunghill, vice ordförande i kommunstyrelsen i Lunds kommun, Claes Malmkvist, vd på Lansa Fastigheter som är fastighetsägare och Magnus Björkander, vd på Wästbygg Projektutveckling.


Förvärvet av trähuset Lagerkransen i Lund

I Brunnshög byggs framtiden! Lyssna på Lansas Vd Clas Malmkvist berätta om förvärvet av trähuset Lagerkransen i Lund.


Fördelar med träkonstruktion i projektet Lagerkransen

Wästbygg och Södra vill tillsammans göra trähus attraktiva för boende, förvaltare och fastighetsägare genom att visa på de tekniska och ekonomiska fördelar som är förknippade med byggande i massivt trä, samtidigt som det skapas förutsättningar för ett mer hållbart bostadsbyggande i en säker arbetsmiljö.


Lägesrapport för Lagerkransen

Att bygga med trästomme går fort. Det innebär att logistiken runt projektet blir ännu viktigare. Hör vår platschef, Mats Andersson berätta mer om fördelar med att bygga med trästomme.


Vår strävan efter Guld

Arbetet på byggarbetsplatsen Lagerkransen i Lund fortsätter och vi har nu skickat in ansökan för preliminär certifiering enligt Miljöbyggnad Guld. Hör Malin Rosenberg som är certifieringssamordnare för projektet berätta mer om certifieringsprocessen.


Vi bygger ett egenutvecklat flerbostadshus med stomme i KL-trä

Från skogen till byggarbetsplatsen i Lund. Se hur Södra tillverkar och levererar stommen i KL-trä till vårt projekt Lagerkransen.


Lagerkransen - arkitekten berättar

"Det finns inte så lång tradition av att bygga på det här viset i Sverige”.

Hör arkitekten Stefan Andersson från Johan Celsing arkitektkontor berätta om hur det är att rita flerbostadshus med trästomme.


Lagerkransen - Lägesrapport september 2021

Lägesrapporten från Lagerkransen i Lund där vi har börjat med bl.a. köksmontering. Men hur är det att montera kök i hus med trästomme? Vår platschef, Mats Andersson berättar mer!


Redo att ta emot första hyresgäster

Snart är vårt projekt Lagerkransen i Brunnhög färdigställt och hyresgästerna ska äntligen få flytta in i det fina flerbostadshuset med trästomme. Hör Ulrika von Wachenfeldt från Lansa berätta om vilka fördelar man som hyresgäst kommer få när man hyr en lägenhet i ett hus som till så stor del är byggt i trä.


Nu är Lagerkransen färdigställt

Lansa som förvärvade fastigheten innan byggstart, har nu välkomnat alla hyresgästerna. Vi hoppas att de kommer att trivas i de fina och miljövänliga bostäderna!


Lagerkransen - Tidslinje

En tillbakablick på Lagerkransen.