Tillbaka till projekt

Kvarteret Häggen

  1 / 5
  2 / 5
  3 / 5
  4 / 5
  5 / 5
 • Typ

  Samhällsfastigheter
 • Certifiering

  Svanen
 • Verksamhetsgren

  Projektutveckling
 • Projektstatus

  Avslutat
 • Plats

  Halmstad
 • Storlek

  2 850 kvm
 • Kund

  Inwita Fastigheter AB

I stadsdelen Linehed i Halmstad förvaltar Wästbygg kvarteret Häggen som består av 29 lägenheter.

Med välplanerade ytor för umgänge och gemenskap, både inne och ute, överensstämmer konceptet i alla väsentliga delar med det förslag till s.k. plusboende för ålderskategorin 65+ som utarbetats av Halmstad Kommun. Ett lokalt pensionärsråd har, på kommunens initiativ, bidragit med värdefulla synpunkter på utformningen av lägenheter och gemensamhetsytor. Även upplåtelseformen – kooperativa hyresrätter – är anpassad till målgruppens speciella behov och förutsättningar.

Kooperativa hyresrätter för dig som är 65+

Intresseanmälan