1 / 3
    2 / 3
    3 / 3

Kvarteret Häggen

I stadsdelen Linehed i Halmstad förvaltar Wästbygg kvarteret Häggen som består av 29 lägenheter.

Med välplanerade ytor för umgänge och gemenskap, både inne och ute, överensstämmer konceptet i alla väsentliga delar med det förslag till s.k. plusboende för ålderskategorin 65+ som utarbetats av Halmstad Kommun. Ett lokalt pensionärsråd har, på kommunens initiativ, bidragit med värdefulla synpunkter på utformningen av lägenheter och gemensamhetsytor. Även upplåtelseformen – kooperativa hyresrätter – är anpassad till målgruppens speciella behov och förutsättningar.

Kooperativa hyresrätter för dig som är 65+

Intresseanmälan