1 / 3
    2 / 3
    3 / 3

Kvarteret Gjutformen

​I etapp två av en samverkansentreprenad med Vita Örn AB ska Wästbygg AB uppföra 191 hyresrätter samt två lokaler och ett underjordiskt garage i Limhamn, Malmö.

​Kvarteret Gjutformen 1 projekteras för att uppfylla Miljöbyggprogram SYD, vilket är Malmö stads och Lunds kommuns verktyg för att stimulera ett mer ekologiskt hållbart byggande.

Första etappen heter Kvarteret Gjuteriet.