1 / 5
    2 / 5
    3 / 5
    4 / 5
    5 / 5

Kv Gjuteriet

​I samverkan med fastighetsbolaget Vita Örn AB uppför Wästbygg AB kvarteret Gjuteriet 21 om 84 hyresrätter i Limhamn. För projektet har arkitektfirman Fojab anlitats.

​Projektet har en hög hållbarhetsprofil och kommer att uppföras enligt Miljöbyggprogram SYD, vilket är Malmö stads och Lunds kommuns verktyg för att stimulera ett mer ekologiskt hållbart byggande.  Programmet drivs i samarbete med Lunds universitet.

​Projketet är den första etappen av två tillsammans med Vita Örn i Limhamn. Sammanlagt i båda etapper kommer över 250 hyresrätter att byggas.

Andra etappen heter Kv Gjutfomen.