Kv Fodret

Under hösten 2013 påbörjades byggandet av en ny handelsplats i Alingsås. När arbetet stod klart hösten 2014 hade det byggts sex butiker fördelade på en total butiksyta på 9000 kvm. Handelsplatsen innebär en ordentlig upprustning av ett område som tidigare använts som kommunförråd.​​