Klövern

​​Under 2014 har Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, uppfört en lager- och omlastningsterminal i Uppsala Business Park i Fyrislundsområdet på uppdrag av fastighetsbolaget Klövern AB och med Ica Fastigheter AB som hyresgäst.

​Fastigheten är en modern och rationell logistikanläggning, väl anpassad till Ica och deras behov. Invändigt finns såväl en varm som en kyld avdelning. Tomtytan är begränsad men utnyttjas optimalt och projektet är ett bra exempel på hur förtätning kan ske i befintliga industriområden där nödvändig infrastruktur redan finns. ​