Kilenkrysset

​​​​​​​​​​År 2015 uppförde Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, en ny logistikanläggning i Brunna, strax nordväst om Stockholm på uppdrag av Kilenkrysset. Fastigheten ligger i direkt anslutning till E18 med goda kommunikationer i alla riktningar.​