Kaxholmen, Junehem

Wästbygg har vunnit en upphandling om att uppföra Kaxholmen med 39 lägenheter i KL-trä i Huskvarna. Beställare är bostadsbolaget Junehem och ordervärdet uppgår till 89 mkr. Byggstart planeras till våren 2022 med en beräknad produktionstid på cirka ett och ett halvt år.