1 / 10
  2 / 10
  3 / 10
  4 / 10
  5 / 10
  6 / 10
  7 / 10
  8 / 10
  9 / 10
  10 / 10

Kärnan 7

Åt CA Fastigheter har Wästbygg AB byggt ett fyravåningshus med 24 lägenheter centralt i staden. Projekteringen började under februari och byggstarten skedde under andra kvartalet. Inflyttning blir under hösten 2021.