Karlskoga Anstalt

Wästbygg har tecknat avtal med Specialfastigheter om en utbyggnad med tillfälliga lokaler av Kriminalvårdens klass 2-anstalt i Karlskoga. Uppdraget omfattar ett boende med 32 platser samt fristående lokaler för sysselsättning och utbildning.

Då utbyggnaden är tänkt att möta ett tillfälligt behov av ytterligare kapacitet på anstalten uppförs utbyggnaden med demonteringsbara delar. Arbetet påbörjas omedelbart och i oktober ska utbyggnaden vara färdig. Ordervärdet är 50 mkr.

– Detta är Wästbyggs andra uppdrag inom det ramavtal som tecknades med Specialfastigheter 2018 och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. Tidigare i år färdigställde vi en liknande utbyggnad med tillfälliga lokaler av Tillbergaanstalten i Västerås. Därifrån tar vår organisation med sig kunskap om och erfarenhet av alla de säkerhetsåtgärder som krävs för den här typen av projekt liksom ett tids- och kostnadseffektivt arbetssätt, säger Jörgen Andersson, vd på Wästbygg Gruppen AB.