Prologis Jönköping South DC1

Den 15 september 2011 invigdes elektronikkedjan Experts centrallager i Vaggeryd efter en flera år lång planerings- och byggprocess som Logistic Contractor (LC) haft ansvar för. Expert ville hyra sin lokal och tog därför kontakt med LC för att få hjälp med att utveckla ändamålsenliga lokaler och hitta en stark och långsiktig fastighetsägare. Initialt var planerna att bygga i Mölnlycke men en bit in i processen vändes blicken i stället mot Vaggeryd som också blev byggplats.

Fastigheten är uppförd för att klara en mycket hög kapacitet när det gäller in- och utleveranser. Det finns också järnvägsspår ända in i lokalen. Vissa tekniska installationerna skiljer sig också från en mer ”normal” logistikanläggning bland annat en extra kraftig sprinkleranläggning.