JSC Förvaltning – Ellos

​På Viareds industriområde väster om Borås slutförde Logistic Contractor byggandet av en logistikanläggning under 2012. Logistikanläggningen är byggd som ett suterränghus i två plan, vilket är en ovanlig lösning för den här typen av byggnad. Inledningsvis krävdes ett omfattande spontningsarbete mot intilliggande fastighet.

​Byggnaden är uppförd för att hantera delar av e-handelsföretaget Ellos lager och leveranser.