Ica Kvantum Sannegården

​​​Nybyggnad av ICA Kvantumbutik med tillhörande markanläggning samt fyra intilliggande butikslokaler.​

Byggnaden är uppförd för att klara certifiering enligt Green building.