Ica Fastigheter I

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​2015 färdigställde Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, en tillbyggnad till Icas befintliga centrallager i Helsingborg på 44 000 kvm på uppdrag av Ica Fastigheter Sverige AB.

Tillbyggnaden har delvis en inre takhöjd på drygt 30 meter, inrett med som ett helautomatiserat höglager där all lagerhållning och framplockning sköts av robotkranar.

Verksamheten kan därmed pågå dygnets alla timmar, utan belysning och i väsentligt lägre temperatur än vad som krävs där människor arbetar. Höglagerdelen är dimensionerat för ytterligare expansion.

Tillbyggnaden är även försedd med lastportar på båda sidor för effektiv godshantering.​​