1 / 9
  2 / 9
  3 / 9
  4 / 9
  5 / 9
  6 / 9
  7 / 9
  8 / 9
  9 / 9

HydraSpecma

Logistic Contractor har tecknat avtal med HydraSpecma om att bygga nya lokaler i Bårhult öster om Göteborg och nära Landvetters flygplats för företagets Göteborgsverksamhet. Den nya anläggningen blir 11 200 kvm stor och kommer dels att inrymma HydraSpecmas svenska huvudkontor och dels utrymmen för företagets produktion av hydraulikutrustning till fordonsindustrin.

Anläggningen färdigställs under senvåren 2021 och ordervärdet är strax över 100 mkr.

HydraSpecmas huvudkontor interior       HydraSpecmas huvudkontor interior      HydraSpecmas huvudkontor interior