Hotell Västerport

Tillsammans med Casmé och Vesterhavsgruppen kommer Wästbygg att utveckla och bygga Hotell Västerport i Varberg. Hotellet ska byggas i anslutning till havet i den nya stadsdelen Västerport. Västerport är ett stadsutvecklingsprojekt i Varberg som möjliggörs av att järnvägen flyttas ned i en tunnel under staden. Det gamla hamnområdet kan då omvandlas till helt en ny stadsdel. I den första etappen ingår bland annat hotellbyggnaden med restauranger, konferenslokaler och kommersiella lokaler, som Wästbygg ska utveckla och bygga tillsammans med våra partners, samt 500 nya bostäder som byggs av andra aktörer.

Avtal om mark har tecknats med Varbergs kommun och i nuläget pågår detaljplaneprocessen. Byggstart kommer att ske tidigast under 2023.