1 / 3
    2 / 3
    3 / 3

Hornbach Trollhättan

Wästbygg Projektutveckling utvecklar och bygger i samarbete med Hornbach som ska etablera sig i handelsområdet Överby i Trollhättan.

Den totala byggnadsarean är cirka 8 600 kvm och Hornbach har tecknat ett hyresavtal där inflyttning beräknas bli våren 2021. Byggnaden kommer uppföras av Wästbygg AB på uppdrag av Wästbygg Projektutveckling.