Holmastycket

​Wästbygg har uppfört 82 hyresrätter i kvarteret Holmastycket för MKB Fastighets AB. Det nya kvarteret ligger i området Elinegård, som ligger i direkt anslutning till kalkbrotten mellan Limhamn och Hyllie.

​Kv. Holmastycket 6 består av två huskroppar. Vitputsad fasad med indragen översta våning är några av karaktärsdragen för byggnaderna.