Hökälla Ängar 2

Vi planerar för fler bostäder i fantastiska Lillhagsparken, en omgivning som för snart 100 år sedan skapades för människors behov av ljus, luft, grönska och rekreation. Denna plats tar nu en ny skepnad men utan att göra avkall på dess historia. I Hökälla Ängar 2 planeras ett område med svanenmärkta bostadsrättsradhus om cirka 100 m² i två plan. Varje radhus med egen uteplats i västerläge, badrum på båda våningsplanen, tvättstuga och en flexibel planlösning. I bostadens månadsavgift kommer en parkeringsplats inkluderas. Radhusen är belägna intill de nybyggda radhusen i Hökälla Ängar 1 och med en skogsdunge som gränsar åt söder.

Utveckling pågår i flera delar av Lillhagsparken. Nya parkområden och en ny lekplats planeras och en ny förskola färdigställdes år 2020. Lillhagsparken kommer att bli ett fantastiskt bostadsområde – nära dagens centrum och mitt i framtidens centrum.