1 / 7
  2 / 7
  3 / 7
  4 / 7
  5 / 7
  6 / 7
  7 / 7

Hökälla Ängar 1

På Norra Hisingen finns vackra Lillhagsparken där det nu växer fram ett naturnära bostadsområde med både bostadsrätter och hyresrätter. Den första etappen, Hökälla Ängar 1, är nu färdigställd och inflyttning i de 22 bostadsrättsradhusen skedde i början av 2020.

Vi planerar för fler bostäder i Lillhagsparken. I Hökälla Ängar 2 planeras ett område med svanenmärkta bostadsrättsradhus om cirka 100 m² med egna uteplatser. Belägna intill de nybyggda radhusen i Hökälla Ängar 1 och med en skogsdunge som gränsar åt söder.

Läs mer om Hökälla Ängar 2

Hökälla Ängar 1 interiör      Hökälla Ängar 1 interiör   Hökälla Ängar 1 interiör