Hedin Bil Väst

​​​​​​​​​​​​​​Ny- och ombyggnadsarbeten vid Mölndalsvägen i Göteborg i flera etapper under 2005-2007. Nybyggnad av visningshall för Mercedes – tillbyggd del ca 2 700 kvm – samt ombyggnad av huvudkontor och konferensavdelning. Om- och tillbyggnad av plåtverkstad.​Ombyggnad och tillbyggnad av kvarteret Leoparden, Mölndal 2009-2010.

I byggnaden som ligger på västra sidan av Mölndalsvägen inryms förutom försäljningsytor för Mitsubishi, Citroen och Kias personbilsprogram även service- och reservdelslokaler.