Hällbyanstalten

Wästbygg har tecknat avtal med Specialfastigheter om en utbyggnad med tillfälliga lokaler av Kriminalvårdens klass 1-anstalt Hällby utanför Eskilstuna med 48 platser samt fristående utrymmen för sysselsättning och utbildning. Utbyggnaden är tänkt att möta ett tillfälligt behov av ytterligare kapacitet på anstalten. Uppdraget är det hittills tredje inom det ramavtal som Wästbygg och Specialfastigheter tecknade 2018. Ordervärdet uppgår till 82 mkr.