Hallands konstmuseum

I samverkan med Region Halland, Halmstads kommun och Stiftelsen Hallands Länsmuseer har Wästbygg byggt större och mer ändamålsenliga lokaler för museets verksamhet. De gamla lokalerna har renoverats och en tillbyggnad på cirka 1 200 kvm i direkt anslutning till den tidigare fastigheten har uppförts. ​Sammanlagt blev det 3 400 kvm med utställningsytor, magasin, hörsal och personalytor till konstmuseets förfogande. Arkitekt är White Arkitekter.