Guldmyntsgatan

​Wästbygg har fått i uppdrag av Almgrens Fastighets AB och Svanström fastigheter att bygga 173 hyresrätter fördelade på tre kvarter i stadsdelen Högsbo i centrala Göteborg. Ett partneringavtal tecknades under hösten 2016 och parterna har gemensamt arbetat med projektering, att ta fram alla handlingar och att säkerställa av kostnadsnivån. Entreprenadavtal tecknades i juni 2017.

​Byggstart sker under hösten 2017 och lägenheterna kommer att färdigställas etappvis från sommaren 2019.