Frösundavik

​I BÅLSTA, CIRKA 5 MIL NORDVÄST OM STOCKHOLM HAR WÄSTBYGG UTVECKLAT 50 RADHUS I BOSTADSRÄTTSFORM

Radhusen fördelas på fyror och femmor, och byggs i längor med tre eller fyra bostäder i varje.

Läs mer om projektet på Våra hem