1 / 7
  2 / 7
  3 / 7
  4 / 7
  5 / 7
  6 / 7
  7 / 7

Förskolan Vildmarken

Med plats för 120 barn i Alieberg i Borås.

​Intill Borås Djurpark har Wästbygg AB uppfört förskolan Vildmarken med plats för sex avdelningar och totalt 120 barn samt en dygnet runt-avdelning. ​Beställare är Lokalförsörjningsförvaltningen i Borås Stad. Förskolan stod klar i januari 2020.