Förskolan Myggan

​Intill Stadsparken i Jönköping har Wästbygg AB att uppfört en förskola. Förskolan omfattar fyra avdelningar med plats för cirka 60 barn och tolv anställda. En suterrängbyggnad i två våningar om 1250 kvm samt en generös utemiljö.

Beställare är Jönköpings kommun och inflyttning var vintern 2019.