Filtret

​I etapp 1 gjordes en om- och tillbyggnad av Industrifilters gamla lokaler. Hyresgäst är City Gross och lokalens yta är 10 500 kvm.

​Etapp 2, vid Industrifilters gamla lokaler i Lundaskog, innefattade nybyggnad av affärs- och kontorsbyggnader för Jula, Swedol och Arken Zoo.

Projektet är utformat för certifiering enligt Miljöbyggnad.​