Fastighets AB Mösseberg

​Wästbyggs koncernbolag Logistic Contractor har byggt ett nytt lager på Brogärdet i Falköping. Uppdragsgivare var det kommunala bolaget Fastighets AB Mösseberg och anläggningen disponeras av TBN Åkeri. I projektet ingick att bygga 12 600 kvm lager och terminalytor samt ett kontor på 200 kvm. Anläggningen får också en omlastningsterminal med järnvägskaj.