1 / 2
    2 / 2

Elite Hotels

​På uppdrag av Klövern AB har Wästbygg byggt ett tio våningar högt hotell med 200 rum i centrala Uppsala. Hotellet utgjorde etapp två av en omfattande om- och tillbyggnad av kvarteret Suttung vid centralstationen. Ordervärdet uppgick till 176 mkr.

Hotellet stod klart i slutet av november 2016. Hyresgäst är hotelloperatören Elite Hotels. Byggnaden har certifieras preliminärt enligt Miljöbyggnad med betyget guld.