Drivelag Big

​Wästbygg inledde under hösten 2016 byggnationen av Drivelag Big i Arlandastad norr om Stockholm. Därmed fortsätter utbyggnaden av hela Drivelabanläggningen, som är en mötesplats där fordonsindustrin kan samlas och där leverantörer, tillverkare, industri, myndigheter, utbildningsleverantörer och andra intressenter kan samarbeta inom forskning och utveckling.
​Största hyresgäst i DRIVELAB BIG blir företaget Training Partner, som arbetar med utbildning och kompetensutveckling inom fordonsindustrin. Lokalen ska bland annat inrymma certifieringshallar och utbildningslokaler. Drivelag Big ska även innehålla en tvätthall och lokaler för ytterligare två hyresgäster.

Uppdraget är Wästbyggs andra åt Arlandastad Holding i Drivelabområdet. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad.