Delfinen

Wästbygg har för Ventilo AB byggt en kontorsfastighet på 4 400 kvm i centrala Varberg. Hyresgäster i den nya byggnaden var bland annat Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Ventilo är ett konsortium där flera lokala fastighetsägare ingår. Under 2015 färdigställde vi ytterligare en kontorsbyggnad för dem i samma område där den nya kontorsfastigheten byggts.

 Byggnaden certifieras enligt Green Building.