Corem

​​​​​​​​​På uppdrag av Corem Property Group slutfördes under 2013 byggandet av en mindre logistikanläggning i Sigtuna. Hyresgästen i lokalen, Terminal & Transporttjänst AB, hanterar flyggods åt flygbolag och speditörer.