City Gross Filtret etapp 1

​​I etapp 1 gjordes en om- och tillbyggnad av Industrifilters gamla lokaler. Hyresgäst är City Gross och lokalens yta är 10 500 kvm.

Om etapp 2.