Catena

Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har på uppdrag av Catena,  byggt en terminal på 10 000 kvm i Katrineholms Logistikcentrum. Terminalen används som bulklager åt fyra olika hyresgäster. För effektiv logistikhantering är terminalen försedd med möjlighet till lastning och lossning på båda långsidorna. Detta är vårt första uppdrag åt Catena som är en mycket intressant aktör på den svenska logistikmarknaden.

Arbetet inleddes i augusti 2015 och terminalen stod klar för överlämning till kund den 1 april 2016.