Castellum

På uppdrag av Castellum har logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, uppfört en logistikanläggning på Hisingen i Göteborg. Totala ytan är på 26 000 kvm varav 3 700 kvm i ett entresolplan längs hela långsidan. Projektet utgör en första etapp av Hisingen Logistikpark, som Castellum planerar att skapa i anslutning till Göteborgs hamn.

​Anläggningen är byggd för att klara certifiering enligt Miljöbyggnad Silver. Dessutom är taket förberett för en framtida montering av solceller.