Brf Luftseglaren

På det som tidigare var Torslanda flygplats, nordväst om Göteborg, har 52 bostadsrättslägenheter byggts. Området har getts en stark småstadsprägel med varierande höjd på husen och en takvinkel på 45 grader. Huset upptar ett helt kvarter och inrymmer också några mindre butikslokaler samt ett parkeringsgarage.